رئیس دانشگاه پیام نور میانه تغییر کرد

8a95e2711f

چاپ

امین ایمانی به عنوان رییس دانشگاه پیام نور میانه منصوب شد

 مجید واحدی رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در حکمی امین ایمانی را به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور میانه منصوب کرد

آئین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور میانه با  حضور نجف زاده معاونت دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی و مرسلی معاونت اداری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور میانه برگزار شد.
پیش از این سعید کریمی مسوولیت ریاست پیام نور میانه را به مدت ۶ سال بود که برعهده داشت